Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλ.: 2510 600060
Fax: 2510 600080
email: info@lucyhotel.gr

Ακτή Καλαμίτσας
65404 Καβάλα

ΜΗΤΕ: 0103Κ015Α0028600

Lucy Hotel Contact

Επαφή

Φόρμα Επαφής

Αποστείλετε ένα Email
(προαιρετικό)