Местоположение

Нашият петзвезден хотел се намира в западниата част на град Кавала. Със своята внушителна архитектура и уникално местоположение, хотел Lucy се счита като забележителност на Кавала, а също и като наблюдателен пункт към пейзажа на ландшафта. Кацнал в самия край на малък полуостров, хотел Lucy прилича на обсерватория, от която можете да наблюдавате блещукащия град Кавала, разположен амфитеатрално пред Егейско море.

View Map
Use shift + scroll to zoom the map, or use the zoom buttons on the bottom left corner