Položaj

Naš hotel sa pet zvezdica nalazi se u zapadnom delu grada Kavale. Svojim impresivnim arhitektonskim rešenjem i jedinstvenom lokacijom, hotel „Lucy“ se smatra zaštitnim znakom grada Kavale i mestom sa dobrim pogledom na okolni predeo. Smešten na samoj ivici malog poluostrva, „Lucy“ podseća na opservatoriju sa koje se može posmatrati blistavi grad Kavala koji se prostire u obliku amfiteatra okrenutog prema Egejskom moru.

View Map
Use shift + scroll to zoom the map, or use the zoom buttons on the bottom left corner