Стаи & Суити

Нашите 149 стаи и суити имат съвременни влияния, но запазват класическия авангарден характер на хотела. Всяка стая, всеки суит, със своите вълшебни гледки, позволяват на нашите гости истински да се любуват на Кавала и на безкрайното синьо на Егейско море, проблясващо безспирно под средиземноморското слънце.